Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler.

1916622
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

“Hürriýet” gazeti “Erdogan: Täze ýylda inflýasiýanyň boýnuny oňurarys” söz başyly habarynda, “Türkiýe 2023 Sammitine” wideo ýüzlenme ugradan Prezident R.T.Erdoganyň “Nyrhlaryň gymmatlygy we inflýasiýa meselesini hem çözýäris. Görülen çäreleriň netijesinde enşalla täze ýyldan başlap inflýasiýanyň boýnuny oňurarys” diýen sözlerini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

“Sabah” gazeti “Akaryň F-16 hakyndaky beýanaty: Oňyn başlangyçlara garaşýarys” söz başyly habarynda, Milli goranmak ministri Hulusi Akaryň ABŞ-da Türkiýä F-16 harby uçarlarynyň satuwyny çäklendirýän maddalaryň Milli goranyşy ygtyýarlandyryş kanunyndan çykarylmagy hakynda; “Oňyn çemeleşmelere baglylykda ABŞ-dan anyk we oňyn başlangyçlara garaşýarys. Bu tapgyryň gysga möhletde netijelenmegini isleýäris” diýen sözlerini çap edýär.

“Ýeni Şafak” gazeti “Wuji: Türkiýe möhüm hyzmatdaş” söz başyly habarynda, Serbiýanyň Prezidenti Aleksandr Wujiçiň Türkiýäni Günbatar Balkanlarda parahatçylygyň we durnuklylygyň goralmagynyň ýany bilen infrastruktura we energetika pudaklaryndaky esasy taslamalaryň iş ýüzüne geçirilmeginde esasy hyzmatdaş hökmünde kabul edýändiklerini aýdandygyny mälim edýär.

“Haber Türk” gazeti “Türkiýe noýabr aýynda 354,9 million dollarlyk ter miwe we bakja önümlerini eksport etdi” söz başyly habarynda, Ortaýer deňizi Ter miwe we bakja önümleriniň eksportçylarynyň bileleşiginiň Başlygy Ferhat Gürüzüň Türkiýäniň noýabr aýynda 354,9 million dollarlyk ter miwe we bakja önümlerini eksport edendigini aýdandygyna ünsleri çekýär. Degişli döwürde eksportuň esasy bölegi Russiýa edildi.

“Star” gazeti “THÝ 2022 ýyl boýunça Ýewropanyň in gowy Dizaýna eýe howaýoly” hökmünde saýlandy” söz başyly habarynda, Türk howaýollarynyň Stambul howa menziliniň ýolagçy hyzmat üpjünçiligiň we uçaryň içindäki şertleriň dizaýny boýunça awiasiýa saýty “TheDesignAir” tarapyndan “2022 ýyl boýunça Ýewropanyň iň gowy Dizaýnyna eýe howaýoly” hökmünde saýlandygyny ýazýar.Degişli Habarlar