Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gündelik gazetler ýurduň we dünýäniň gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler

1852037
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Haber Türk gazedi: "Çawuşoglyndan Ermenistan bilen gatnaşyklaryň kadalaşmagy bilen bagly beýanat" söz başyly habarynda, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglynyň, düýn beren beýanatynda: "Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyny goldaýarys. Sebitde hemişelik parahatçylyga zerurlygymyz bar" diýendigini okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär.

Star gazedi: "Türkiýäniň Ukraina bilen bagly beýanaty" söz başyly habarynda, Milli Goranmak ministrliginiň Türkiýäniň we Ukrainanyň harby wekiliýetleriniň arasynda 4-nji iýulda paýtagt Ankara şäherinde maslahat geçirendigini aýdandygyny habar berýär. Türkiýäniň we Ukrainanyň harby wekiliýetleri sebitleýin goranyş we howpsuzlyk meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Watan gazedi: "Içeri işler ministriniň orunbasary Çatakly: Iýun aýynda 142 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi" söz başyly habarynda, Içeri işler ministriniň orunbasary we ministrligiň metbugat geňeşçisi Ismail Çataklynyň, terror guramalaryna garşy iýun aýynda geçirilen operasiýalarda 142 terrorçynyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini aýdandygyny mälim edýär.

Sabah gazedi: "Ministr Karaismailogly: Türkiýäniň transport we aragatnaşyk infrastrukturasyny güýçlendirýäris" söz başyly habarynda, Transport we infrastruktura ministri Adil Karaismailoglynyň, soňky 20 ýylda Türkiýäniň transport we infrastrukturasyna 183 milliard dollar maýa goýandyklaryny belläp: "Şonuň saýasynda 520 milliard dollar we önümçilige 1 trillion 79 milliard dollar goşant goşdyk" diýendigini aýan edýär.

Hürriýet gazedi: "Nafia Kuşuň altyn medaly" söz başyly habarynda, Türkiýäniň milli taekwandoçysy Nafia Kuşyň, Alžirde geçirilen Ortaýer deňiz oýunlarynda zenanlarda 67 kg agyrlygynda altyn medala eýe bolandygyny beýan edýär. 


Etiketkalar: #habar , #metbugat , #gazet

Degişli Habarlar