Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar gündelik gazetlerde giň seslenme döredýär

1738383
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Hürriýet gazedi: "BAE-den Türkiýä möhüm sapar" söz başyly habarynda, Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň Türkiýä sapar guran Abu-Dabiniň Mirasdar Şazadasy Şeýh Muhammed bin Zaýed Al Nahaýan bilen duşuşyk geçirendigini mälim edýär. Gepleşikleriň ahyrynda Türkiýe bilen BAE-niň arasynda gönüden maýa goýumlary öz düzüminde jemleýän 9 aýry ugur boýunça resminamalara gol çekildi.

Ýeni Şafak gazedi: "F-16-lar üçin millileşdirilen podyň dowamly önümçiligi başlanar" söz başyly habarynda, Türkiýäniň Goranyş senagatynyň çäginde millileşdirilen F-16-laryň ok-däri podunyň dowamly önümçiligine başlanjakdygyny okyjy köpçüliginiň dykgatyna ýetirýär. Dostlukly we hyzmatdaş ýurtlara eksport üçin gepleşikler geçirilýär. 

Haber Türk gazedi: "Türksat 5B emeli hemrasy dekabr aýynda uçurylar" söz başyly habarynda, Transport we infrastruktura ministri Adil Karaismailoglynyň, Türksat 5B-niň dekabr aýynyň ahyrynda ABŞ-nyň Florida ştatynda ýerleşýän Kape Kaneweral bazasyndan Falkon 9 kysymly raketa bilen uçurylmagynyň meýilleşdirilýändigini beýan edýär. 

Star gazedi: "TIKA Owganystandaky ýetimleri şatlandyrdy" söz başyly habarynda, Türk iş hyzmatdaşlygy we utgaşdyryjy gullugy TIKA-nyň Owganystanyň paýtagty Kabul şäherinde ýerleşýän Alaaddin atly gyz çagalaryň galýan ýetimler öýüne azyk we arassalaýjy serişdeler babatynda kömek berendigini habar berýär. Ýetimler öýüniň müdüriniň orunbasary Azize Azizi TIKA minnetdarlyk bildirdi. 

Sabah gazedi: "Türk losos balygy yzly-yzyna rekord goýar" söz başyly habarynda, Türk Losos balygy iş toparynyň başlygy Osman Parlagyň, pandemiýa garamazdan ýylyň ilkinji 10 aýlyk döwründe 18 ýurda jemi 120 million 946 müň 674 dollarlyk eksport amala aşyrandyklaryny aýdandygyny aýan edýär. Parlak eksportyň 80 göterimini Russiýa döwletine ýerine ýetirendiklerini mälim etdi. 


Etiketkalar: #habar , #Türkiýe , #gazet , #metbugat

Degişli Habarlar