Guba şäheri TDG-nyň Oba hojalyk paýtagty hökmünde yglan edildi

Maslahatyň ahyrynda umumy jarnama gol goýan ministrler, metbugata beýannama berdiler

2042627
Guba şäheri TDG-nyň Oba hojalyk paýtagty hökmünde yglan edildi

Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň Oba hojalykdan jogapkär 2-nji ministrler maslahatynda ýurduň Guba şäheri "Türki Döwletleriň Guramasynyň Oba hojalyk paýtagty" hökmünde yglan edildi. 

Azerbaýjanyň Oba hojalyk ministri Mejnun Memmedowyň ýer eýeçilik etmeginde geçirilen maslahata, TDG-nyň Baş sekretary Ilçi Kubanyçbek Ömüraliýew, Türkiyäniň Oba hojalyk we tokaýçylyk ministri Ibrahim Ýumakly, Özbegistanyň Oba hojalyk ministri Aziz Woitow, DKTR-nyň Oba hojalyk we tebigy çeşmeler ministri Hüseýin Çawuş, Gyrgyzystanyň Oba hojalyk ministriniň orunbasary Murat Ramatow we Gazagystanyň Oba hojalyk ministriniň orunbasary Abilkhaiýr Tamabek gatnaşdy. 

Maslahatyň ahyrynda umumy jarnama gol goýan ministrler, metbugata beýannama berdiler.

Azerbaýjanyň Oba hojalyk ministri Mejnun Memmedow: "Azerbaýjan tarapy hökmünde Türki Döwletleriň ýeke täk sanly oba hojalyk platformasynyň döredilmegi, oba hojalyk we azyk önümleriniň Türki Döwletleriň Guramasynyň markasy bilen umumy önümçilik ýaly pikirlerimizi we tekliplerimizi agza döwletlere hödürledik we bu ugurda işleşmek babatynda ylalaşyga geldik. Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlarda Oba hojalyk paýtagty gollanmasyny hem teklip etdik. Nobat bilen her ýyl bir şäher Türki Döwletleriň Guramasynyň Oba hojalyk paýtagty hökmünde yglan ediler. Bu maslahatda Azerbaýjanyň Guba şäherini Türki Döwletleriň Guramasynyň Oba hojalyk paýtagty hökmünde yglan etdik" diýip habar berdi. Degişli Habarlar