Garabagda Geçirlen Antiterror Operasiýasynda 192 Esger Şehit Boldy

Garabagdaky ýaragly ermeni güýçler 24 sagat dowam eden operasiýadan soň ýaraglaryny taşlapdy.

2042900
Garabagda Geçirlen Antiterror Operasiýasynda 192 Esger Şehit Boldy

Azerbaýjanyň harby goşunyň Garabagda geçiren antiterror operasiýasynda 192 esgeriň şehit bolandygy habar berildi.

Azerbaýjanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen beýannamada, operasiýada Goranmak ministrliginden 180, Içeri işler ministrliginden hem 12 esgeriň şehit bolandygy, 511 esgeriň bolsa ýaralanandygy ýatladyldy.

Beýannamada, operasiýada Ermenistanyň harby goşuny tarapyndan od açylandygy sebäpli asuda ilatdan 1 adamyň ýogalandygy, 1 adamyň bolsa ýaralanandygy bellenildi.

Azerbaýjanyň harby goşuny, 19-njy sentýabrda Garabagda konstitutsion ulgamy ýaňadandan dikeltmek maksady bilen antiterror operasiýasyny başladypdy.

Garabagdaky ýaragly ermeni güýçler 24 sagat dowam eden operasiýadan soň ýaraglaryny taşlapdy.

 

 Degişli Habarlar