Ortaýer deňizi tupany 2023 harby türgenleşigi dowam edýär

Milli Goranmak ministrliginiň sosial media hasabyndan türgenleşik bilen bagly wideo materiallar paýlaşyldy

2037061
Ortaýer deňizi tupany 2023 harby türgenleşigi dowam edýär

Türkiyäniň Milli Goranmak ministrligi Şehit Kapitan Jengiz Topel Ortaýer deňizi tupany 2023 atly harby türgenleşigiň Türkiyäniň we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň (DKTR) gury ýer, deňiz we howa güýçleriniň gatnaşmagynda dowam edýändigini habar berdi.

Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, harby türgenleşigiň Kipr Türk Parahatçylyk güýçleri serkerdeligi bilen DKTR Kenarýaka howpsuzlyk güýçleriň serkerdeliginiň arasynda tälim, hyzmatdaşlyk we bilelikde iş salyşmagy özgertmegi maksat edinýändigi mälim edildi. 

Milli Goranmak ministrliginiň sosial media hasabyndan türgenleşik bilen bagly wideo materiallar paýlaşyldy. Degişli Habarlar