Karamanda Türk Dünýäsi Festiwaly Geçirildi

Festiwalyň çäginde Türk dünýäsinden gelen aýdym-saz toparlary çykyş etdi.

2020373
Karamanda Türk Dünýäsi Festiwaly Geçirildi

Düýn KaramandaV Halkara Türk dünýäsi festiwaly geçirildi.

Karaman häkimligi tarapyndan geçirlen Halkara Karaman Türk dünýäsi festiwaly Atatürkiň Jemhuiýet seýilgähindäki ýadigärligine gül desseleriniň goýulmagy bilen başlady.

Karamanyň häkimi Sawaş Kalaýjy bilen TÜRKSOÝ-yň Baş sekretarynyň orunbasary Saýit Ýusuf tarapyndan ýadigärlige gül desseleriniň goýulmagyndan soň hormatly dymyşlyk edildi we döwlet senasy ýerine ýetirildi.

Festiwalyň açylyş dabarasyndan soň el hünärleri we foto surat sergisi dabaraly ýagdaýda açyldy.

Türkçe seýilgähinde açylan sergide, TÜRKSOÝ tarapyndan taýarlanan eserler sergilendi.

Festiwalyň çäginde Türk dünýäsinden gelen aýdym-saz toparlary çykyş etdi.

 Degişli Habarlar