Prezident Erdogan Azerbaýjany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Rejep Taýýip Erdogan Azerbaýjany 28-nji maý Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

1991804
Prezident Erdogan Azerbaýjany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Erdogan sosial media hasabyndan beren beýanatynda: "Bir millet, iki döwlet şygary bilen, hemişe ýanynda, egin egine duran doganlyk Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk baýramyny gutlaýaryn, azatlyk ugrunda şehit bolan gahrymanlarymyzy uly hormat we merhemetlilik bilen ýatlaýaryn" diýip belledi. 

Beýanatda Türkiyäniň we Azerbaýjanyň baýdaklary hem paýlaşyldy. 

Azerbaýjanyň 1918-nji ýylyň 28-nji maýynda Rus imperiýasyndan Garaşsyzlygyny alypdy. Degişli Habarlar