Azerbaýjanda Nowruz Baýramyna Bagyşlanan Çäreler Başlady

Baýramçylyk dabaralary 27-nji marta çenli dowam eder.

1961437
Azerbaýjanda Nowruz Baýramyna Bagyşlanan Çäreler Başlady
azerbaycan nevruz.jpg

Azerbaýjanda Türki dünýäniň esasy baýramlaryndan biri bolan, baharyň habarçysy hökmünde kabul edilýän Nowruz baýramy dürli çäreler bilen bellenilip geçilýär.

Nowruz baýramyna bagyşlanan çäreler paýtagt Bakuwyň Surahany etrabyndaky taryhy Ateşgah meýdanynda başlady.

Bakuwlylar çärä uly gyzyklanma görkezdi.

Nowruz baýramyna bagyşlanan çäreleriň çäginde aýdym saz toparlary çykyş etdi. Ýerli tagamlar we el hünärleri tanyşdyryldy.

Nowruz baýramy mynasybetli ýurtda 27-nji marta çenli resmi dynç alyş yglan edildi.

Baýramçylyk dabaralary 27-nji marta çenli dowam eder.

 

 Degişli Habarlar