Azerbaýjan, Türkiýä 370 Adamlyk Gözleg we Halas Ediş Toparyny Ugradar

Prezident Aliýewiň tabşyrygy boýunça ilkinji etapda 370 adamlyk gözleg we halas ediş toparyn Türkiýä ugradylar

1942214
Azerbaýjan, Türkiýä 370 Adamlyk Gözleg we Halas Ediş Toparyny Ugradar

Azerbaýjanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi, Kahramanmaşaryň Pazarjyk etrabynda bolan we 10 welaýatda duýulan 7,4 bal ululygyndaky ýer titremesi sebäpli Türkiýä 370 adamlyk gözleg we halas ediş toparynyň ugradyljakdygyny habar berdi.

Ministrlikden berlen beýannamada, Prezident Ilham Aliýewiň, Türkiýede bolan ýer titremesiniň ýaramaz täsiriniň ortadan aýrylmagy we gözleg we halas ediş toparlaryna goldaw berilmegi maksady bilen Türkiýä kömek berilmegi boýunça görkezme berendigi nygtaldy.

Beýannamada, Prezident Aliýewiň tabşyrygy boýunça ilkinji etapda 370 adamlyk gözleg we halas ediş toparynyň Türkiýä ugradyljakdygy bellenildi.

 

 Degişli Habarlar