Mewlüt Çawuşogly Özbegistanda saparda bolýar

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly geçirilen duşuşyk bilen bagly sosial media hasabyndan beýannama berdi

1936981
Mewlüt Çawuşogly Özbegistanda saparda bolýar

Türkiyäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Ministrler geňeşiniň 26-njy maslahatyna gatnaşmak maksady bilen giden Özbegistanda Pakistanyň Daşary işler ministri Bilawel Butto Zardari bilen duşuşyk geçirdi. 

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly geçirilen duşuşyk bilen bagly sosial media hasabyndan beren beýanatynda: "Daşkentde Pakistanyň Daşary işler ministri Bilawel Butto Zardari bilen duşuşyk geçirdim. Duşuşykda ykdysadyýet, goranmak boýunça hyzmatdaşlyk we sebitdäki hadysalary ara alyp maslahatlaşdyk" diýip habar berdi. Degişli Habarlar