Prezident Erdogan Gyrgyzystanyň Prezidenti Japarowy dogulan güni bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarowy dogulan güni bilen gutlady

1915615
Prezident Erdogan Gyrgyzystanyň Prezidenti Japarowy dogulan güni bilen gutlady

Gyrgyzystanyň Prezidentligi tarapyndan berilen beýanatda, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdoganyň gutlag hatynda Gyrgyzystan bilen umumy dil, din, taryh, medeniýet we gymmatlyklara esaslanýan köptaraplaýyn gatnaşyklaryň täze strategik hyzmatdaşlyk derejesine ýetirilmeginden hoşaldygyny aýdandygy habar berildi. 

Beýanatda Prezident Erdoganyň dostlukly we doganlyk Gyrgyzystan bilen Türki Döwletleriň Guramasynyň çäginde köptaraplaýyn format başda bolmak bilen ikitaraplaýyn we sebitleýin derejede gatnaşyklary ösdürmek, şeýlelik bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygyň ähli ugurlarda howpsuzlyga, durnuklylyga we bagtyýarlyga goşant goşmak  üçin ikitaraplaýyn häsýetde tagalla etmäge dowam etjekdiklerini aýdandygy mälim edildi. 

Prezident Erdoganyň Prezident Japarowy dogulan güni bilen gutlan beýanatynda: "Doganlyk halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň güýçli ýagdaýda galmagyny we günsaýyn berkeýän ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzyň saýasynda Türkiye bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky dostlugyň ençeme asyrlap dowam etmegini dileýärin" diýip habar berdi. Degişli Habarlar