Kassym-Žomart Tokaýew Prezident Saýlawlarynda Üstün Çykdy

Gazagystanda iş başyndaky Kassym-Žomart Tokaýew prezident saýlawlarynda seslerin 81,31 göterimini alyp, ikinji döwür üçin saýlandy.

1909455
Kassym-Žomart Tokaýew Prezident Saýlawlarynda Üstün Çykdy

Gazagystanyň Merkezi saýlaw topary 20-nji noýabrda geçirilen möhletinden irki prezident saýlawynyň netijelerini yglan etdi.

Saýlawyň netijesine görä 6 dalaşgäriň bäsleşen saýlawynda seslerin 81,31 göterimini alan Tokaýew üstün çykdy.

12 million belliğe alynan saýlawçynyň 8,300 müňüniň ses beren saýlawynda Prezident tokaýewe 6,456,393 adam ses berdi.

Saýlawçylaryň 5,8 göterimi (460,484 adam) saýlawda ilkinji gezek orun berilen “ählisine garşy” diýilýän alternatiwi bellik etdi.

Tokaýew 26-njy noýabrda paýtagt Astanada geçiriljek dabarasda kasam eder.Degişli Habarlar