Azerbaýjanda 991 Sany Mina Tapyldy

Minalaryň II Garabag urşundan soň 2021-nji ýylda Ermenistanda öndürlendigine üns çekildi.

1868603
Azerbaýjanda 991 Sany Mina Tapyldy

Azerbaýjanyň Laçyn welaýatynyň gündogarynda, ermeni ýaragly topar tarapyndan goýlan minalar tapyldy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannamada, 15-nji awgustda geçirlen barlaglarda 991 sany PMN-E kysymly mina tapyldy.

Beýannamada, minalaryň täsirsiz ýagdaýa getirlendigi nygtaldy.

Minalaryň II Garabag urşundan soň 2021-nji ýylda Ermenistanda öndürlendigine üns çekildi.

Garabagdaky ýaragly ermeni toparyň 3-nji awgustda guran hüjüminde 1 esger şehit bolupdy.

Hüjümden soň Azerbaýjanyň harby goşuny tarapyndan ýaragly ermeni topara garşy operasiýa guralypdy.Degişli Habarlar