Hulusi Akar özbegistanly kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Milli Goranmak ministri Hulusi Akar Özbegistanyň Goranmak ministri Bahadyr Kurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1866782
Hulusi Akar özbegistanly kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä telefon söhbetdeşliginde ikitaraplaýyn we sebitleýin howpsuzlyk meseleleri bilen birlikde goranyş senagaty boýunça hyzmatdaşlyk ugurlary babatynda pikir alyşylandygy habar berildi.

Telefon söhbetdeşliginde iki doganlyk ýurduň arasynda harby hyzmatdaşlyk işleriniň artdyrylyp, dowam etmegi babatyndaky düşünje nygtalyp geçildi. Degişli Habarlar