Mihriban Aliýewa, Möwlana Muzeýine Bardy

Mihriban Aliýewa bilen gyzy, Möwlana Jelaleddin Ruminiň tabydynyň öňünde doga etdi.

1866063
Mihriban Aliýewa, Möwlana Muzeýine Bardy

Konýada geçirilýän V Yslamy Arkalaşyk oýunlaryna gatnaşmak üçin şähere gelen Azerbaýjanyň Prezidenti İlham Aliýewiň aýaly Mihriban Aliýewa, Möwlana muzeýine baryp gördi.

Konýa welaýatynyň Medeniýet we syýahatçylyk müdüri Abdussetdar Ýarar bilen birlikde muzeýe baryp gören Mihriban Aliýewa bilen gyzy, Möwlana Jelaleddin Ruminiň tabydynyň öňünde doga etdi.

Mihriban Aliýewa ýolbaşçylardan muzeý hakynda maglumat aldy.

 

 

 Degişli Habarlar