THÝ-nyň Gazagystana Guraýan Uçar Saparlary Başlady

Stambul-Almaty uçar saparlarynyň hem şu gije başlamagyna garaşylýar.

1762293
THÝ-nyň Gazagystana Guraýan Uçar Saparlary Başlady

Türk Howa Ýollarynyň Gazagystanda başdan geçirlen wakalar sebäpli saklan uçar saparlary ýaňadandan başlady.

THÝ-nyň paýtagt Nur-Soltana guran uçar saparynda 238 ýolagçy ýer aldy.

Uçar 169 ýolagçysy bilen Nur-Soltandan Stambula geldi.

Stambul-Almaty uçar saparlarynyň hem şu gije başlamagyna garaşylýar.

Antalýa-Almaty uçar saparlarynyň 15-nji ýanwarda başlamagy meýilleşdirilýär.Degişli Habarlar