Ermenistanyň Hüjümi Sebäpli Azerbaýjanly 1 Esger Şehit Boldy

Kelbejerde ermeni esgerleri Azerbaýjanyň pozisiýalaryna ot açdy.

1760937
Ermenistanyň Hüjümi Sebäpli Azerbaýjanly 1 Esger Şehit Boldy

Azerbaýjan-Ermenistan serhedinde ermeni esgerleriniň Kelbejerde azerbaýjanly esgerlere ot açandygy sebäpli azerbaýjanly 1 esger şehit boldy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannama görä, Kelbejerde ermeni esgerleri Azerbaýjanyň pozisiýalaryna ot açdy.

Günorta wagty guralan hüjümde azerbaýjanly esger Aýaz Nezewow şehit boldy.

Azerbaýjanyň harby goşunynyň hüjüme degişli gaýtawuly bermeginden soň Ermenistan hüjümlerini bes etdi.

Beýannamada, dartgynlykdan Ermenistanyň harby we syýasy ýolbaşçylarynyň jogapkärdigi bellenildi.Degişli Habarlar