Özbegistanyň Ykdysadyýeti 6,9 Göterim Ösüş Etdi

Ady agzalýan döwürde senagat pudagy 9,5 göterim we gurluşyk pudagy bolsa 5,1 göterim ösdi.

1737197
Özbegistanyň Ykdysadyýeti 6,9 Göterim Ösüş Etdi

Özbegistanyň ykdysadyýeti, üstümizdäki ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryny öz içine alýan döwürde 6,9 göterim ösdi.

Özbegistanyň Döwlet hasabat gullugynyň görkezijilerine görä, ýurduň ykdysadyýety 10 aýda 6,9 göterim ösüş etdi.

Ady agzalýan döwürde senagat pudagy 9,5 göterim we gurluşyk pudagy bolsa 5,1 göterim ösdi.

Özbegistanyň ykdysadyýeti 2020-njy ýylda täze görnüş koronawirus epidemiýasynyň ýaramaz täsirleri sebäpli 1,6 göterim ösüpdi.Degişli Habarlar