Şuşada ilkinji halkara maslahat geçirildi

Azerbaýjanyň medeni paýtagty Şuşa şäherinde ilkinji halkara maslahat geçirildi

1730805
Şuşada ilkinji halkara maslahat geçirildi

Şuşada 8-nji noýabr Ýeňiş gününden ozal, Global Baku forumynyň çäginde "Medeni gymmatlyklar" atly halkara maslahat geçirildi. 

Maslahata gatnaşan myhmanlar bilen birlikde, ýerli we daşary ýurtly metbugat işgärleri Fuzuli Halkara howa menziline ilkinji syýahatyny amala aşyrdylar. 

Maslahata gatnaşyjylar howa menzilinden awtobuslar bilen 60 kilometr gara ýol bilen Şuşa şäherine bardylar. 

Çärä gatnaşyjylar medeni paýtagtyndaky taryhy metjitlere, ybadathanalara zyýarat etdiler. 

Maslahata Adalat we ösüş partiýasynyň başlygynyň wekili Binali Ýyldyrym wideo ýüzlenme ugratdy. Degişli Habarlar