BMG-nyň Baş sekretary DKTR-nyň Prezidenti bilen duşuşyk geçirdi

BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterriş DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar bilen duşuşyk geçirdi

1710494
BMG-nyň Baş sekretary DKTR-nyň Prezidenti bilen duşuşyk geçirdi

Iki döwletli çözgüdi düşündirmek üçin ABŞ-na sapar guran DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar, BMG-nyň baş merkezinde Antonui Guterriş bilen duşuşyk geçirdi. 

BMG tarapyndan duşuşyk bilen bagly berilen beýanatda, BMG-nyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň we DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tataryň Kipr meselesi boýunça pikir alyşandyklary habar berildi. 

Antoniu Guterriş 27-nji sentýabrda duşenbe güni DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar we Kipriň Grek böleginiň lideri Nikos Anastasiadis bilen üçtaraplaýyn duşuşyk geçirer. Degişli Habarlar