Azerbaýjandanly Topar Tokaý Ýangynlaryna Garşy Göreşmek Üçin Mugla geldi.

Azerbaýjan 100 adamlyk ýangyn söndüriş toparyny ugratdy.

1683103
Azerbaýjandanly Topar Tokaý Ýangynlaryna Garşy Göreşmek Üçin Mugla geldi.

Azerbaýjanyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi ýangyna garşy alnyp barylýan göreşe kömek bermek maksady bilen 100 adamlyk ýangyn söndüriş toparyny ugratdy.

Azerbaýjandan ilki topar tokaý ýangynlaryna garşy göreşmek üçin Mugla geldi.

Bosniýa-Gersegowina hem tokaý ýangynlarynyň gözegçilik astyna alynmagy goldaw bermek maksady bilen kömek ugratjakdygyny mälim etdi.Degişli Habarlar