Ermenistan Azerbaýjana degişli ýerlere od açdy

Beýanatda Ermenistanyň goşunynyň od açmagy netijesinde 2 azerbaýjanly esgeriň ýaralanandygy aýan edildi

1681320
Ermenistan Azerbaýjana degişli ýerlere od açdy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi, ermenistanly esgerleriň iki ýurdyň serhediniň arasyndaky Kelbejer welaýaty tarapyndaky Azerbaýjana degişli ýerlere od açmagy netijesinde 2 esgeriň ýaralanandygyny habar berdi. 

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda, Kelbejer welaýatyndaky ýerleriň, ýerli wagt bilen sagat 00:50-den başlap Basargeçer welaýatyndaky Ermenistana degişli ýerlerden od açylandygy mälim edildi. 

Beýanatda Ermenistanyň goşunynyň od açmagy netijesinde azerbaýjanly 2 esgeriň ýaralanandygy aýan edildi. 

Azerbaýjanyň goşunynyň guralan hüjüme garşylyk görkezendigi bellenen beýanatda, serhet liniýasy boýunça artýan dartgynlygyň ähli jogapkärçiliginiň Ermenistana degişlidigi beýan edildi. Degişli Habarlar