DKTR-na 50 Müň Doza Sanjym Ugradyldy

Türkiýäniň DKTR-na beren sanjymynyň mukdary 290 müň doza ýetdi.

1662416
DKTR-na 50 Müň Doza Sanjym Ugradyldy

Türkiýe, täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy göreşiň çäginde Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyna ýene-de 50 müň doza Sinovak sanjymyny ugratdy.

DKTR-nyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen ýazmaça beýannama görä, sanjymlary getiren Türkiýänin saglygy goraýyş ministrliginiň tiz kömek uçary düýn agşam Erjan howa menziline gondy.

Sanjymlar, DKTR-nyň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýolbaşçylaryna gowşuryldy.

Türkiýäniň epidemiýa garşy göreşiň çäginde DKTR-na beren sanjymynyň mukdary 290 müň doza ýetdi.


Etiketkalar: #koronawirus , #DKTR , #sanjym

Degişli Habarlar