Prezident Erdogan Azerbaýjana gitdi

Prezident Rejep Taýýip Erdogan resmi sapar bilen Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine gitdi

1658054
Prezident Erdogan Azerbaýjana gitdi

Resmi saparyň çäginde 28 ýyl soň Azerbaýjanyň goşuny tarapyndan Ermenistanyň basyp alyşlygyndan azat edilen Daglyk Garabagyň Şuşa şäherine gitjek Erdogan, ol ýerde Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew tarapyndan resmi dabara bilen garşylanar. 

Prezident Erdogan Aliýew bilen ikiçäk geçirjek duşuşygyndan soň ylalaşyklara gol çekmek dabarasyna we umumy metbugat ýygnagyna gatnaşar, Şuşa şäherine gezelenç eder. Degişli Habarlar