Fuat Oktaý, DKTR-nyň Resmi Wekiliýetini Kabul Etdi

Fuat Oktaý, DKTR-nyň Mejlisiniň Başlygy Önder Sennaroglyny kabul etdi.

1654329
Fuat Oktaý, DKTR-nyň  Resmi Wekiliýetini Kabul Etdi

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý, Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň Mejlisiniň Başlygy Önder Sennaroglyny kabul etdi.

Fuat Oktaý, paýtagt Ankarada Prezidentiň Kompleksinde bolan duşuşykda, Türkiýe bilen DKTR-nyň arasynda “Ykdysadyýet we maliýe hyzmatdaşlyk” hakyndaky teswirnamasynyň çäginde aç-açan ýagdaýda durmuşa geçirilýän işler hakynda durup geçdi we bu ugurda Mejlisiň uly rol oýnandygyny belledi.

DKTR-nyň Mejlisiniň başlygy Sennarogly bilen Türkiýä guran saparlaryndan hoşaldyklaryny belledi we DKTR-nyň galkynyşyna ene watan Türkiýäniň uly goşant goşýandygyny nygtady.Degişli Habarlar