Prezident Erdogan DKTR-nyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan, paýtagt Ankara gelen DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar bilen duşuşyk geçirdi

1628609
Prezident Erdogan DKTR-nyň Prezidenti bilen duşuşdy

DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar, 27-29-njy aprel aralygynda BMG-nyň ýolbaşçylyk etmeginde Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Kiprdäki taraplaryň we kepillendiriji ýurtlar bolan Türkiýäniň, Gresiýanyň we Beýik Britaniýanyň wekilleriniň gatnaşmagynda 5+1 formatynda geçiriljek resmi bolmadyk maslahatdan ozal Türkiýede saparda bolýar. 

Şol çäkde DKTR-nyň Prezidenti Ersin Tatar bilen Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Prezident kompleksinde duşuşyk geçirdiler. Degişli Habarlar