"Mawera” Atly Teleserial Şu Gün QAZAQSTAN TW” Ýaýlymynda Görkeziler

“Mawera” sözi “dünýäniň görünmeýän taraplary” manysyny aňladýar

1624154
"Mawera” Atly Teleserial Şu Gün QAZAQSTAN TW” Ýaýlymynda Görkeziler

 

Dünýäniň çar tarapyndan görkezilýän TRT-niň teleseriallarynyň hataryna ýene-de biri goşuldy.

TRT tarapyndan surata alynan “Mawera” atly teleserial şu gün Gazagystanda ýaýlyma berler.

Hoja Ahmet Ýasawynyň durmuşyny beýan edýän teleserial, oraz aýynyň dowamynda Gazagystanyň milli teleýaýlymy QAZAQSTAN TW” ýaýlymynda görkeziler.

“Mawera” sözi “dünýäniň görünmeýän taraplary” manysyny aňladýar.

Teleserial, Ýusuf Hemedany tarapyndan Bagdada ugradylan Hoja Ahmet Ýasawynyn Bagdatdaky jebislik we bitewilik göreşini gürrüň berýär.

Kinorežisýor Dogan Ümit tarapyndan surata alynan teleserialda baş rollarda Korel Jezaýirli, Görkem Sewindik, Tansel Öngel we Sinan Tuzju oýnaýar.Degişli Habarlar