Fuat Oktaý DKTR-nyň Maliýe ministrini kabul etdi

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý, DKTR-nyň Maliýe ministri Dursun Oguzy kabul etdi

1621481
Fuat Oktaý DKTR-nyň Maliýe ministrini kabul etdi

Prezidentiň kompleksindäki kabul edilşikde Türkiýe bilen DKTR-nyň arasyndaky maliýe protokolynyň çäginde alynyp baryljak işler ele alyndy we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem artdyrylmagy bilen bagly başlangyçlaryň üstünde durulyp geçildi. Degişli Habarlar