Gyrgyzystanda konstitutsiýa üýtgeşmeler we goşmaçalar girizmeklik bilen bagly referendum geçirilýär

Ýurdyň Prezidenti Sadyr Japarow we aýaly Aýgül Japarowa bilelikde ses berdiler

1618922
Gyrgyzystanda konstitutsiýa üýtgeşmeler we goşmaçalar girizmeklik bilen bagly referendum geçirilýär

Gyrgyzystanyň raýatlary hökümet gurluşynda üýtgeşmeleri öz düzüminde jemlejek täze konstitutsiýa üýtgeşmeler we goşmaçalar girizmeklik bilen bagly referenduma gatnaşýarlar. 

Takmynan 6 million 500 müň ilatly ýurtdaky jemi 3 million 606 müň 201 saýlawçy, ýerli wagt bilen sagat 08:00-dan başlap ýurdyň 7 aýry sebitinde, 2 uly şäherde, 26 şäherde döredilen 2 müň 474 saýlaw zolagynda ses bermäge başladylar. 

Koronawirus epidemiýasy sebäpli berk öňüni alyş çäreleriniň görülen ses berilşik tapgyryna 10 ýurt, 16 ilçihana we 10 halkara guramadan ybarat jemi 200-e golaý synçy we 179 ýerli we daşary ýurtly metbugat işgäri gatnaşýar. 

Ýurtdaky jemi 7 müň 560 orunlyk mejlis agzalygy üçin 59 syýasy partiýadan 5 müň 300-i zenan bolmak bilen takmynan 30 müň dalaşgär özara bäsleşýär. 

Ýurdyň Prezidenti Sadyr Japarow we aýaly Aýgül Japarowa bilelikde ses berdiler. 

Sadyr Japarow metbugat işgärlerine beren beýanatynda, halka ses bermäge çagyryp: "Halkymyz Konstitutsiýa taslamasyny goldasa, ertir täze konstitutsiýa görä ýaşamaga başlarys" diýip belledi. Degişli Habarlar