Fuat Oktaý DKTR-nyň Premýer ministri Ersan Saneri kabul etdi

Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň (DKTR) Premýer ministri Ersan Saneri kabul etdi

1594196
Fuat Oktaý DKTR-nyň Premýer ministri Ersan Saneri kabul etdi

Prezidentiň kompleksinde Fuat Oktaý bilen Ersan Saneriň arasynda geçen ikiçäk duşuşykdan soň, toparar gepleşiklere geçildi. 

Ersan Saner Türkiýe-DKTR Ykdysady we maliýe hyzmatdaşlyk protokoly bilen bagly geçirilen gepleşikleri tamamlamak we gol çekişlik dabarasyna gatnaşmak üçin Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherine geldi. Degişli Habarlar