Daşary Işler Ministri Çawuşogly, Azerbaýjanyň Medeniýet Ministri Kerimow Bilen Duşuşdy

“ÝUNESKO-nyň başda durmagynda halkara derejesinde Azerbaýjana goldaw bermäge dowam ederis”

1593433
Daşary Işler Ministri  Çawuşogly, Azerbaýjanyň Medeniýet Ministri Kerimow Bilen Duşuşdy

 

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Azerbaýjanyň Medeniýet ministri Anar Kerimow bilen duşuşdy.

Mewlüt Çawuşogly, Daşary işler ministrliginde bolan duşuşyk hakynda Twitteden beren habarnamasynda, basyp alyşlyk ýyllarynda zeper ýetirlen Daglyk Garabagdaky Azerbaýjanyň medeni mirasynyň abatlanmagy üçin Türkiýäniň ähli taraplaýyn goldaw berjekdigini nygtady.

Çawuşogly “ÝUNESKO-nyň başda durmagynda halkara derejesinde Azerbaýjana goldaw bermäge dowam ederis” diýdi.Degişli Habarlar