Türkistan “Dünýäniň Miras Şäherleri” Sanawyna Goşuldy

Türkistan şäheri “Dünýäniň Miras Şäherleri” guramasyna resmi taýdan agzalyga kabul edildi

1590877
Türkistan “Dünýäniň Miras Şäherleri” Sanawyna Goşuldy

 

Türkistanyň gubernatorlygy tarapyndan berlen beýannamada, şäheriň 2-nji aprelde geçiriljek VV Halkara Ýewraziýa Dünýäniň miras şäherleri konferensiýasyna ýer eýeçiligini etjekdigi nygtaldy.

Beýannamada, Gazagystanyň günortasynda ýerleşýän we Türk dünýäsiniň ruhy paýtagty hökmünde tanalýan Türkistan şäheriniň “Dünýäniň Miras Şäherleri” guramasyna resmi taýdan agzalyga kabul edilendigi ýatladyldy.

Beýannamada “Gök reňkli gubbasy bilen bütin dünýäni zabt eden Türkistandaky Hoja Ahmet Ýasawy türbedi syýahatçylaryň ünsüni özüne çeker” diýildi.

Dünýäniň Miras Şäherleri guramasy BMG-nyň çäginde 1993-nji ýylda Marokkonyň Fes şäherinde döredilipdi.Degişli Habarlar