Azerbaýjanyň goşunlaryndan Daglyk Garabag Operasiýasynda 2 Müň 841 Esger Şehit Boldy

Ministrlik 64 esgeriň hem dereksiz ýitendigini mälim etdi

1562280
Azerbaýjanyň goşunlaryndan Daglyk Garabag Operasiýasynda 2 Müň 841 Esger Şehit Boldy

Daglyk Garabagyň basyp alyşlykdan halas edilmegi üçin Azerbaýjanyň goşunlary tarapyndan guralan operasiýada 2 müň 841 esger şehit boldy.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi, 27-nji sentýabrda başlan we 10-njy noýabrda Ermenistanyň ýeňilendigini kabul etmegi bilen bes edilen söweşde çekilen ýitgi hakynda maglumat berdi.

Söweşde ozal 2 müň 823 esgeriň şehit bolandygy habar berlipdi. Söweşde ýogalanlaryň şahsyýetleriniň anyklanmagy bilen birlikde şehit esgerleriň sany 2 müň 841-e ýetdi.

Ministrlik 64 esgeriň hem dereksiz ýitendigini mälim etdi.

Azerbaýjanyň goşunlarynyň 27-nji sentýabrda başladan operasiýasynda 5 şäher merkeziniň, 4 şäherçäniň we 286 obanyň basyp alyşlykdan halas edilmeginden soň Ermenistan ýeňilendigini kabul edipdi we basyp alyşlygy astyndaky Agdam, Laçyn we Kelbejer welaýatlaryndan hem çekilipdi.

Ermenistanyň goşunlary 20-njy noýabrda Agdamdan, 25-nji noýabrda Kelbejerden we 1-nji dekabrda hem Laçyndan çekilipdi.Degişli Habarlar