Gazagystanda Geçirlen Saýlawda Nur-Otan Partiýasy Üstünlik Gazandy

Saýlawda Nur-Otan partiýasy sesleriň 71,09, Ak Žol partiýasy 10,95, Gazagystan Halk partiýasy bolsa 9,10 göterimini aldy.

1561948
Gazagystanda Geçirlen Saýlawda Nur-Otan Partiýasy Üstünlik Gazandy

Gazagistanda geçirlen parlament saýlawynyň netijeleri belli boldy.

Gazagystanyň Merkezi saýlaw komissiýasy, 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirlen parlament saýlawynyň anyk netijelerini beýan etdi.

Saýlawda Nur-Otan partiýasy sesleriň 71,09, Ak Žol partiýasy 10,95, Gazagystan Halk partiýasy bolsa 9,10 göterimini aldy.

Saýlawyň netijelerine görä, Nur-Otan partiýasy 76, Ak Žol partiýasy 12, Gazagystan Halk partiýasy 10 halk deputaty bilen mejlisde 5 ýylyň dowamynda iş alyp barar.

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jömert Tokaýew döwründe geçirlen ilkinji parlament saýlawynda 7 million 241 müň 562 saýlawçy ses berdi.

Gazagystanyň garaşsyzlygyna eýe bolmagyndan soň ilkinji gezek Konstitutsynda göz öňünde tutulan wagtda geçirlen saýlawda 5 partiýadan 90-y zenan jemi 312 dalaşgär bäsleşdi.Degişli Habarlar