Mewlüt Çawuşogly azerbaýjanly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Türkiýäniň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Azerbaýjanly kärdeşi Jeýhun Baýramow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

1483678
Mewlüt Çawuşogly azerbaýjanly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Diplomatik Çeşmelerden alynan maglumata görä, Çawuşogly bilen Baýramow geçiren telefon arkaly söhbetdeşliklerinde ikitaraplaýyn we sebitleýin meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Degişli Habarlar