Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasyndaky çaknaşyklar ýaňadandan başlady

Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasynda Ermenistanyň goşunynyň od açmazlyk baradaky ylalaşygyň düzgünini bozmagy bilen çaknaşyklar ýaňadandan başlady

1384224
Ermenistan-Azerbaýjan front liniýasyndaky çaknaşyklar ýaňadandan başlady

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanatda, Ermenistanyň goşunynyň front liniýasynyň Goranboý welaýatyndaky zolakda od açmazlyk baradaky ylalaşygyň düzgünini bozyp, öjükdiriji hereketlerine ýaňadandan başlandygy mälim edildi. 

Beýanatda öjükdiriji hereketiň öňüniň Azerbaýjanyň goşuny tarapyndan alynandygy, Ermenistanyň goşunyndan 1 esgeriň çaknyşykda ölendigi aýan edildi. 

Ýogalan esgeriň jesediniň eýýäm 24 sagat bäri front liniýasynda durandygy, çaknyşyklaryň dowam edýändigi habar berildi. 

Beýanatda front liniýasyndaky ýagdaýyň dartgynlaşmagynyň jogapkäriniň Ermenistan tarapydygy aýan edildi. Degişli Habarlar