Azerbaýjanda nebit käni tapyldy

Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwyň golaýynda Hazar deňizinde nebit käniniň tapylandygy habar berildi

1381247
Azerbaýjanda nebit käni tapyldy

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy “SOKAR” bilen Norwegiýanyň “Ekuinor” firmasynyň Bakuwyň 120 kilometr gündogarynda tapan nebit känine “Garabag” ady dakyldy.

2019-njy ýylyň 23-nji dekabrynda burawlaýyş işlerine başlan firma nebit känini ýeriň 3400 metr çuňlugynda kesgitledi.

Nebit käninde 60 million tonnadan gowrak nebit ätiýajynyň bardygy beýan edildi.Degişli Habarlar