Gazagystan “Sibiriň Güýji 2” tebigy gaz geçirijisiniň öz territoriýasyndan geçmegini teklip etdi

Gazagystan Russiýa “Sibiriň Güýji 2” tebigy gaz burba geçirijisiniň öz territoriýasyndan geçirilmegini teklip etdi

Gazagystan “Sibiriň Güýji 2” tebigy gaz geçirijisiniň öz territoriýasyndan geçmegini teklip etdi

Energetika ministrliginden berilen beýannamada ministr Nurlan Nogaýew Russiýa saparynyň çäginde rus kardeşi Aleksandr Nowak bilen duşuşdy.

Duşuşykda taraplaryň energetika pudagyndaky özara hyzmatdaşlyk ugurlary boýunça pikir alyşylandygy nygtalyp: “Nogaýew duşuşykda “Sibiriň Güýji 2” tebigy gaz turba göterijisiniň Gazagystanyň üstaşyr geçip, Hytaýyň Günbatar-Gündogar turba göteriji ugruna birikdirilmegini seljermegi teklip etdi” diýilýär.

Beýannamada Nowakyň nebit we tebigy gaz geçirijileriniň çekilmeginde özara bähbitli hyzmatdaşlyga eýediklerini aýdandygy habar berilýär.Degişli Habarlar