“Kawkaz bürgüdi” harby türgenleşigi dowam edýär

Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gruziýanyň ýöriteleşdirilen güýçleriniň Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda başladan harby türgenleşigi dowam edýär

“Kawkaz bürgüdi” harby türgenleşigi dowam edýär

Azerbaýjanyň Goranmak ministrliginden berilen beýanata görä, 23-nji sentýabrda başlan we  “Kawkaz bürgüdi” diýip at berilen harby türgenleşik, ýerine ýetirilen biri-birinden tapawutly ssenariýler bilen dowam edýär. Türgenleşikde berilen wezipeleriň üstünlikli ýagdaýda ýerine ýetirilendigi mälim edildi.

Pakistanly harbylaryň hem synçy hökmünde gatnaşýan türgenleşik 1-nji oktýabrda öz işini tamamlar.Degişli Habarlar