Çawuşogly Azerbaýjanyň hukuklaryna äsgermezçilik edýän Ermenistany ýene-de bir gezek ýazgardy

“YHG-nyň aragatnaşyk toparynyň maslahatynda Ermenistanyň bikanun hereketlerini ýene-de bir gezek ýazgardyk"

Çawuşogly Azerbaýjanyň hukuklaryna äsgermezçilik edýän Ermenistany ýene-de bir gezek ýazgardy

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Azerbaýjanyň hukuklaryna äsgermezçilik edýän Ermenistany ýene-de bir gezek ýazgardy

BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň çäginde Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň Ermenistanyň Azerbaýjana guraýan hüjümleriniň öňüni almak boýunça aragatnaşyk toparynyň maslahatynda eden çykyşynda Ermenistanyň bikanun hereketlerini ýazgarýandyklaryny nygtady

Çawuşogly maslahatdan soň Twitterden beren beýanatynda “Yslam hyzmatdaşlyk guramasynyň Ermenistanyň Azerbaýjana guraýan hüjümleriniň öňüni almak boýunça aragatnaşyk toparynyň maslahatynda Ermenistanyň bikanun hereketlerini ýene-de bir gezek ýazgardyk. Aragatnaşyk toparynyň bu meselede Azerbaýjana goldaw bermäge dowam etjekdigini nygtadyk” diýdi.

 Degişli Habarlar