Gündogar Ortaýer deňizinde türgenleşik

Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň DKTR bilen bilelikde geçirýän Gözleg we halas ediş türgenleşigi başlady

Gündogar Ortaýer deňizinde türgenleşik

Penşenbe güni tamamlanjak türgenleşikde Kipr türk güýji, Gündogar Ortaýer deňizinde öz başarnyklaryny görkezer.

Türgenleşikde Türkiýäniň sebitdäki hukuklarynyň we bähbitleriniň goramagynda islendik mahal taýýardygy ýene-de bir gezek nygtalyp geçiler.


Etiketkalar: türgenleşik , DKTR

Degişli Habarlar