DKTR-de hökümet krizisi…

Tufan Erhürman, Prezident Mustafa Akynja hökümetiň iş başyndan çekilýändigi baradaky arzasyny berdi

DKTR-de hökümet krizisi…

 

Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň Premýer ministri we Jemhuriýetçi türk partiýasynyň başlygy Tufan Erhürman, Prezident Mustafa Akynja hökümetiň iş başyndan çekilýändigi baradaky arzasyny berdi.

Halkyň partiýasy HP-niň başlygy, Daşary işler ministri we Wise-premýer Kudret Özersaý düýn HP-nyň hökümetden çekilmek barada karar kabul edendigini mälim edipdi.

Kudret Özersaý, 55 halk deputatynyň şariklik hökümetinden çekilmek barada partiýasynyň mejlis toparynda geçirlen sese goýulşykda kabul sesini berendigini, 4 halk deputatynyň bolsa garşy ses berendigini belläpdi

 Degişli Habarlar