Gazagystan Hytaýdan 300 million dollar karz alar

Gazagystanyň Mejlisi Hytaýyň 2 milliard ýuan (300 million dollar)  pes göterimli karz bermegi baradaky ylalaşygy tassyklady

1158060
Gazagystan Hytaýdan 300 million dollar karz alar

Gazagystanyň Mejlisiniň Başlygy Nurlan Nigmatuliniň başlyk etmegindäki maslahatda halk deputatlary Hytaýyň Exim banky tarapyndan Ýewraziýa Ykdysady Hyzmatdaşlygynyň Gazagystanyň serhetlerinde ýerleşýän gümrük geçelgeleriniň döwrebaplaşdyryş taslamasy üçin 2 milliard ýuan pes göterimli karz berilmegi baradaky çarçuwaly ylalaşygy tassyklady.

Gazagystanyň Mejlisiniň Metbugat ofisinden berilen beýannamada Ýewraziýanyň Ykdysady Hyzmatdaşlygynyň Gazagystanyň serhetlerindäki gümrük geçişlerinin kadalaşdyrylmagy baradaky taslamanyň iş ýüzüne geçirilmeginiň gümrük gözegçiligine maglumat goldawynyň berilmegi üçin amatly şertleri döretjekdigi we Gazagystan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda gatnaşyklaryna oňyn goşant goşjakdygy mälim edildi.

Beýannamada ylalaşygyň başlangyç maksadynyň Gazagystan bilen Hyýtaýyň arasyndaky dostlygy, tehniki we ykdysady hyzmatdaşlygy hasam ösdürmekden ybaratdygy nygtalýar.

Gazagystanyň Milli ykdysadyýet ministri Alihan Smailow žurnalistlere beren beýanatynda karzyň 2 göterim töleg we 20 ýyl möhlet bilen beriljekdigini aýtdy.

Ministr Smailow şeýle-de ýurdunyň garaýoly taslamalary üçin Hytaýdan alan jemi kepillendirilen karzynyň 1,2 milliard dollardygyny beýan etdi.Degişli Habarlar