Özbegistanda 20 gidroelektrik desga gurular

Özbegistanda 2020-2024-nji ýyllar aralygynda 20 gidroelektrik desgasy gurular

Özbegistanda 20 gidroelektrik desga gurular

Özbegistanyň hökümeti tarapyndan tassyklanan 2020-2024-nji ýyllar aralygynda gidroelektrik energetika pudagynyň özgerdilmegi maskatnamasyna görä, ýurtda 4 sany uly we 16 sany kiçi gidroelektrik desganyň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 

Bu ýyllar aralygynda mundan başgada ýurtdaky 21 gidroelektrik desganyň täzelenmegi meýilleşdirilýär. 

Jemi çykdajysy 2,6 milliard dollar boljakdygy çak edilýän taslama dolulygyna durmuşa geçirilende, ýurtda 2,8 milliard kWt/s elektrik tok öndüriler. 

Gidroelektrik mümkinçiliginiň 30 göterimini ulanýanýandygy aýdylýan Özbegistanda ýyllyk gidroelektrik kuwwadynyň 27,5 milliard kWt/sagatdygy çak edilýär. 

 Degişli Habarlar