TIKA-nyň 2018-nji ýyldaky tejribe maksatnamasy dowam edýär

Türkiýeden ýola düşen meýletin talyplar Marokka, Tanzaniýa we Gazagystana gitdiler

TIKA-nyň 2018-nji ýyldaky tejribe maksatnamasy dowam edýär

Türk Iş Hyzmatdaşlygy we Utgaşdyryjy Agentligi TIKA-nyň 2018-nji ýyldaky tejribe maksatnamasy dowam edýär

Türkiýeden ýola düşen meýletin talyplar Marokka, Tanzaniýa we Gazagystana gitdiler.

Lukmançylyk bölüminiň talyplary Gazagystanda hassahanalarda tejribe gazanyp, operasiýa gatnaşdy.

Gazak lukmanlarynyň işleri bilen tanyşmaga mümkinçilik tapdy.

Hassalary barlamak üçin gazak dilini öwrendiler.

Giňden tejrine alyşdylar.

Meýletin talyplaryň bir bölegi bolsa Marokka gitdi.

Saglyk kerweni taslamasy bilen ýoksullara kömek ýetirdiler.

Meýletin ilçiler Tanzaniýada ýetimleriň ejelerini hem ýatdan çykarmadylar.

Maşgalalaryň güzeranlaryny görmekleri üçin olara 15 tikin maşynly ussahana açdylar.


Etiketkalar: tejribe , talyp , lukmançylyk , TIKA

Degişli Habarlar