TÜRKSOÝ-YŇ 25 ÝLLYGY MYNASYBETI TÜRKSOÝ ÇAPYŞYGY GEÇIRILDI

Türk medeniýetiniň halkara dolanşygy TÜRKSOÝ-yň döredilen gününiň 25 ýyllygy mynasybetli 12-nji iýul güni Ankaranyň 75-nji ýyl Gippadromynda çapyşyk geçirildi

turks9.jpg
turks8.jpg
turks10.jpg
TÜRKSOÝ-YŇ 25 ÝLLYGY MYNASYBETI TÜRKSOÝ ÇAPYŞYGY GEÇIRILDI
TÜRKSOÝ-YŇ 25 ÝLLYGY MYNASYBETI TÜRKSOÝ ÇAPYŞYGY GEÇIRILDI

TÜRKSOÝ-YŇ 25 ÝLLYGY MYNASYBETI TÜRKSOÝ ÇAPYŞYGY GEÇIRILDI

Çapyşyndan ozak Türk dünýäsiniň meşhur suratkeşleriniň eserlerinden ybarat bolan “TÜRKSOÝ-yň Suratkeşler Sergisi” açyldy we “TÜRKSOÝ-yň Ýaşlar Orkestriniň” açylyş koserti berildi.

Türkiýäniň Çapyksuwarlar Klubynyň adyndan Dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hakan Ýüjetürkiň ýer eýeçiliginde geçirilen çärä Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň Türkiýedäki Ilçisi Fazyl Jan Korkut, Daşary işler ministrliginden Ilçi Serdar Deniz, Daşary işler ministrliginiň Hukuk geňeşçisi Ozan Şafak Koçak we Ankaranyň Gippadromynyň müdiri Mehmet Şirin Bozkurt we myhmanlar gatnaşdylar.

3 we ýokary ýaşdan iňlis atlarynyň çapyşyna 8 sany asylzada at gatnaşdy. Mehmet Emre Hadioglunyň İsmail Hadiogly tarapyndan idedilýän Kainat atly at bilen çapyksuwar Halis Karataş çapyşykdy birinji orny eýeledi.

Çapyşykdan soň geçirilen dabarada birinji orny eýelän atyň eýesi Mehmet Emre Hadiogluna kubogy TÜRKSOÝ-yň Baş Sekretary Düsen Kaseinow tarapyndan gowşuryldy. Kaseinow Türkiýäniň Çapylsuwarlar Klubynyň adyndan Dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hakan Ýüjetürke ýadygärlik sowgat gowşurdy.Degişli Habarlar