Özbegistanyň Prezidenti Türkiýe bilen baglaşylan ylalaşygy tassyklady

Özbegistanyň Prezidenti Şewket Mirziýoýew Türkiýe bilen baglaşylan tussaglylaryň yzyna berilmegi bilen baglanşykly ylalaşygy tassyklady

Özbegistanyň Prezidenti Türkiýe bilen baglaşylan ylalaşygy tassyklady

Özbegistanyň Prezidenti Şewket Mirziýoýew Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdoganyň Daşkente guran saparynda 30-njy aprelde gol çekişilen tussaglylaryň yzyna berilmegi bilen baglanşykly ylalaşygy tassyklady.

Ylalaşyk Erdoganyň saparynda Özbegistanyň Baş Prokuraturasy we Türkiýäniň Adalat ministrligi derejesinde gel çekilipdi.

 Degişli Habarlar