Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK Bakuda çykyş etdi

Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK toparlary Azerbaýjanyň goşunynyň döredilen gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp ýurdyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen dabarada çykyş etdiler

soloturk.jpg
Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK Bakuda çykyş etdi
Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK Bakuda çykyş etdi

Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK toparlary Azerbaýjanyň goşunynyň döredilen gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp ýurdyň paýtagty Baku şäherinde geçirilen dabarada çykyş etdiler. 

Hazar deňiziniň kenaryndaky Milli seýilgähde azrbeýjanlylar tarapyndan üns bilen tomaşa edilen çykyşda ilki bilen Türk ýyldyzlar topary çykyş etdi. 

Ondan soň bolsa F-16 uçarlary bilen SOLOTÜRK topary çykyş etdi. 

Takmynan 50 minut dowam eden çykyşa müňlerçe azerbaýjanly tomaşa etdi. 

Bakuda ukyplaryny görkezen Türk ýyldyzlar we SOLOTÜRK toparlary çykyşlaryny üstünlikli tamamladylar. 

 


Etiketkalar: çykyş etmek , Baku , SOLOTÜRK

Degişli Habarlar