Özbegistanyň howa ýollaryna türk maslahatçy

Türk howa ýollarynyň ozalky ýolbaşçylarynyň biri bolan Orhan Siwrikaýa Özbegistanyň howa ýollary kärhanasyna strategik ösüşden jogapkär maslahatçy wezipesine bellendi

844244
Özbegistanyň howa ýollaryna türk maslahatçy

Özbegistanyň howa ýollary kärhanasy tarapyndan berilen beýanata görä Türk howa ýollarynyň ozalky ýolbaşçylaryndan bolan Orhan Siwrikaýa Özbegistanyň howa ýollary kärhanasyna strategik ösüşden jogapkär maslahatçy wezipesine bellendi.

Beýanatda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň we ýanyndaky wekiliýetiň oktýabr aýynda Türkiýä guran resmi saparynda Özbegistanyň howa ýollary kärhanasyna tarapyndan türk awiasia hünärmeni Siwrikaýanyň kärhana çagyrylmagy bilen baly meseläniň ele alynandygy ýatladylyp, Özbegistanyň howa ýollary kärhanasynyň şu duşuşyklarda Orhan Siwrikaýa bilen hyzmatdaşlyk edilmek islenendigi mälim edildi.Degişli Habarlar